And if you go,
I wanna go with you.
And if you die,
I wanna die with you.


I love you.
Forever yours.
"Idzie jesień, będzie psychicznie trudniej.”
Marcin Świetlicki (via leirelatent)
©